Nieuws

Algemene Vergaderingen met meer dan 4 deelnemers onmogelijk

MB 28/10 dat vandaag in voege treedt maakt AV's met meer dan 4 deelnemers onmogelijk

Tot gisteravond was het mogelijk om een fysieke AV binnen een mede-eigendom te houden met max. 40 deelnemers op basis van het Ministerieel Besluit van 18 oktober ll. Een AV binnen een mede-eigendom wordt beschouwd als een professionele activiteit. Echter, het Ministerieel Besluit dat gisteravond 28 oktober werd gepubliceerd in het Staatsblad en dat vandaag in werking is getreden maakt hier geen melding meer van! 

Sinds vandaag is het - conform het MB - dus niet meer mogelijk om een fysieke AV te houden met meer dan 4 personen, gezien dit als een samenscholing aanzien kan worden!

De nieuwe Justitieminister, de heer Van Quickenborne, heeft een aantal oplossingen/mogelijkheden naar voor worden geschoven die de syndici en mede-eigenaars kunnen helpen. In samenspraak met zowel de sector alsook de eigenaarssyndicaten is de minister thans bezig om een en ander verder uit te werken waarbij de voorstellen omgezet kunnen worden in wetgeving.