Nieuws

Uitstel Algemene Vergaderingen - Covid-19 pandemie

Wij hopen van harte dat het in deze zeer uitdagende tijden goed met u gaat en met de mensen die u dierbaar zijn. Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn we verplicht om al de fysieke Algemene Vergaderingen uit te stellen.


Nog deze week zal een aanpassing van het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake de mede-eigendom in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie in het Belgisch Staatsblad verschijnen.


In dit besluit zal vermeld worden dat na afloop van de crisisperiode (momenteel vastgelegd op 1 juli 2020) alle uitgestelde Algemene Vergaderingen dienen plaats te vinden binnen een periode van vijf maanden.

De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd, na het verstrijken van de termijn waarvoor de Algemene Vergadering hen heeft benoemd, tot bij de eerstvolgende Algemene Vergadering.


Hoogstwaarschijnlijk zal de zomerperiode (juli & augustus) gebruikt worden voor het inhalen van deze vergaderingen.
Dit is niet gebruikelijk, maar gezien het eventueel verbod of negatief advies op buitenlandse reizen, denken we dat dit realistisch moet zijn en hopen we dat u hier als eigenaar voor openstaat.


U zal dus de komende weken/maanden een uitnodiging ontvangen voor deze Algemene Vergadering.

Bedankt voor uw begrip!

Zorg goed voor jezelf en al wie je lief is!

Sverre Massaert