AssurMiFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssuMiFid-gedragsregeles" en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 1. Aangeboden producten en diensten

  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

  Pro-Plan biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

  Nummers van de takken en de titulatuur

  1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voetuigcasco met uizondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motovoertuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met belggingsfondsen; 23: levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

  Polisvoorwaarden (Informatie uit de IBP catalogus indien beschikbaar)

 2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

  De AssurMiFID-gedragsregelsleggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconficten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

  Klik hier voor het belangenconflichtenbeleid van Pro-Plan.

 3. Vergoeding

  Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld in ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het ander geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

  Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en terug te vinden op www.fsma.be.

  Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij op ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Wet Twin Peaks: wet tot bescherming van de afnemers van financiële prodcuten en diensten alsook van de bevoegdheid van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen.

KB 21-02-2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28BIS van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekerinssector.

KB 21-02-2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekerinssector betreft.

KB 21-02-2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings-en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.