Burgerlijke aansprakelijkheid

Wie en wat is verzekerd?

Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.
Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

 
Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto, kortweg de "BA Autoverzekering".

Omdat ze wettelijk verplicht is, voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen.
Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst maar geven op verschillende vlakken meer dekking.
Zo zal u verzekerd zijn voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen.

Elke verzekeraar zal  dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan anderen.
De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd.
In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd.

Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen.
De situatie waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Naast het verplichte luik kan u verschillende bijkomende dekkingen nemen in of bij uw autoverzekering zoals Kleine Omnium, Omnium, Rechtsbijstand en Pechverhelping.