Omnium

Naast de verplichte BA Autoverzekering, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) moet worden gedekt bij het gebruik van een motorvoertuig op de openbare weg, kan de consument andere waarborgen afsluiten naar keuze.

Deze bijkomende dekkingen zijn dus niet verplicht en zorgen meestal voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Het begrip OMNIUM, dat "all-riskverzekering" betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

Bij een OMNIUM, ook wel "casco" genoemd, dient men duidelijk te omschrijven welke risico's men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende waarborgen die kunnen afgesloten worden.

In tegenstelling tot de waarborg BA, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumwaarborgen contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De verschillende waarborgen die kunnen onderschreven worden zijn :

  •     De materiële of eigen schade aan het voertuig
  •     Brand en Diefstal
  •     Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren


De mini-omnium


Er kan ook geopteerd worden voor een mini-omnium of mini-casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

Nog andere aanvullende waarborgen buiten de omniumverzekering

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

  •     Individuele ongevallen (De bestuurdersverzekering)
  •     Rechtsbijstand


Het verband met de BA Autoverzekering

Wie een omniumverzekering wil aangaan, moet meestal zijn BA autoverzekering ook bij de omniumverzekeraar onderschrijven.