Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering is niet verplicht zoals de BA Autoverzekering. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra een voertuig in het verkeer wordt gebracht.

Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval.

  •     Is men in zijn recht dan dient verhaal te worden uitgeoefend tegen de aansprakelijke voor het ongeval. In deze waarborg wordt de dekking burgerlijk verhaal voorzien.
  •     Is men daartegenover in fout gesteld dan worden de belangen verdedigd inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.


De aanstelling van een advocaat gebeurt op basis van een vrije keuze voor de verzekeringnemer.

Naast deze basisprincipes vindt men op de verzekeringsmarkt diverse bijkomende dekkingen zoals:

  •     De dekking in geval van insolventie van derden
  •     De terugbetaling van douanerechten
  •     Contractuele geschillen (problemen met garagist, koper, verkoper, )
  •     Voorschieten van te betalen bedragen
  •     ....

Een rechtsbijstandverzekering is uiteraard nuttig bij alle geschillen die kunnen opduiken tijdens een schaderegeling.

Naast de gekende discussies rond de aansprakelijkheden kunnen er ook problemen ontstaan bij de expertise van de stoffelijke schade van het beschadigde voertuig alsook rond de bepaling van de vergoeding inzake de lichamelijke schade.