Gewaarborgd inkomen

Wat?

Een verzekering gewaarborg inkomen biedt een inkomsgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

 


Voor wie?


Wie een gewaarborgd inkomen wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd, deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomsten hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.

Wat keert de verzekeraar uit?

U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat u vanaf de 2e maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak hea wat) lager dan uw eigen loon.

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent.
Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.


Wanneer keert de verzekeraar uit?

Na een ongeval of een ernstige ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van uw carrière, keert de verzekeraar een rente uit.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

  • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
  • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

Sommige verzekeraars maken gebruik van een 'carenstijd'. Dit is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Wat beïnvloedt de premie?

Het bedrag dat u wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot uw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog uw premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

Zijn er uitsluitingen?

De risico's die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergberklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.