Pensioenopbouw

Om te genieten van een goed pensioen!

Als u zelf een aanvullend pensioen opbouwt, zorgt u ervoor dat u met een gerust hart op pensioen kan.
De wettelijke pensioenen komen immers steeds meer onder druk te staan. Hoe komt dit?

 

De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen.
Het geld voor het wettelijk pensioen dat de staat nu uitkeert, komt van de werknemers die nu actief zijn.
Maar er zijn verhoudingsgewijs steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkende mensen. Daardoor ontvangt de overheid enerzijds minder bijdragen van de werkende bevolking, en moet zij anderzijds steeds meer uitbetalen aan het gepensioneerde deel van de bevolking.

U begrijpt dat dit systeem meer en meer onder druk zal komen te staan.

Momenteel heeft een loontrekkende een gemiddeld wettelijk pensioen van 925 euro per maand.
Ter vergelijking: een rusthuis kost gemiddeld zo'n 1300 euro per maand.

Om te vermijden dat uw levensstandaard na uw pensionering zal dalen, kunt u echter zelf al iets doen.
U kunt een eigen spaarpotje aanleggen om uw wettelijk pensioen aan te vullen en uw levensstandaard op peil te houden na uw pensionering.

Bovendien kunt u als belastingplichtige genieten van een fiscaal voordeel wanneer u geld opzij zet bij uw verzekeraar.
Zo betaalt u eigenlijk minder voor hetzelfde eindresultaat.